Mężczyźni św. Józefa

  • szukają Pana: “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”.  (Jer 29,13)
  • starają się służyć potrzebom innych zamiast szukać władzy i przywilejów.  (Łk 22,25)
  • trwają w Bożej mocy  (J 15)
  • odkrywają radość życia według Bożego planu. (Kol 1,9-12)

Takie są nasze ideały. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy! Spotykamy się raz w miesiącu w czwartki o godzinie 20:00 w salce Duszpasterstwa Polskiego przy dominikanach. (Kościół St Mary’s – Claddagh) aby wspólnie zastanowić się w jaki sposób te ideały możemy zrealizować. Na spotkaniach nie brakuje również modlitwy i zwykłej rozmowy. W tym roku przypominamy sobie znaczenie Dekalogu na podstawie homilii św. Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski w 1991 roku

Modlitwa do św. Józefa