Sakrament Małżeństwa

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1601)

Ślub kościelny zawierany w Polsce – ważne informacje w formacie pdf

Ślub kościelny zawierany w Irlandii – ważne informacje w formacie pdf