Tóchar Phádraig – Droga Krzyżowa Ballintubber

Drodzy Pielgrzymi,
Ten opis może pomóc wam w zrozumieniu tego, co te kamienne symbole mogły już wywołać w waszej duszy.
Podziękujmy wszystkim tym, którzy (dzięki swoim umiejętnościom, talentom, zainteresowaniom, wsparciu i ciężkiej pracy) stworzyli “Tóchara Chriosta”, specjalną broszurę, która wyjaśni wszystkie obiekty i symbole użyte w Drodze Krzyżowej w Ballintubber.
Módlcie się za nich, gdy przechodzicie.

o. Frank Fahey, Wrzesień 1989 r.

tłumaczenie: soqou&google.translate

Stacja I “Jezus przed Piłatem.” https://galway.dominikanie.pl/stacja-i-jezus-przed-pilatem/